FAQs Complain Problems

न्यूनतम राेजगारीमा संलग्न हुन चाहनेले निवेदन दिने म्याद थपियो

न्यूनतम राेजगारीमा संलग्न हुन चाहनेले निवेदन दिने म्याद २०७६ वैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको जानकारी सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।

 

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि