FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
दिलीप सरदार सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.buddhigangamun@gmail.com;buddhigangamun@gmail.com 9841448246
गोविन्द प्रसाद दाहाल शाखा अधिकृत शिक्षा 9862170087
सुरप्रसाद दंगाल लेखा अधिकृत लेखा dsuraprad@gmail.com ९८४२०९१३०३