सूचना तथा समाचार

करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७५-०६-१२)

कर दस्तुर छुट सम्बन्धी सूचना

बुढीगंगा गाउँपालिकामा कर दस्तुर छुट सम्बन्धी सूचना !!!

विज्ञप्ति

कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमका बारेमा भ्रमक समाचारहरू आईरहेको सम्बन्धमा यस गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण बएको छ।

बुढि गंगा गाउपालिकाको दोस्रो गरिमामय गाउँ सभा

 

बुढीगंगा गाउपालिकाको दोस्रो गरिमामय गाउँ सभाको उद्घाटन,यही मि्ति २०७५।०३।०७ गते विहिवार ,विहान ११ बजे

मानमोहन पोलिटेक्निकमा हुने भएको हुँदा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई पत्राचार गरिएकोमा कारनवश पत्र प्राप्त नभएको

बैठक सम्बन्धमा !!!

श्री गाउँकार्यपालिका सदस्य ज्यूहरू सबै

Pages