सूचना तथा समाचार

फाईलेरिया(हत्तिपाईले) रोग बिरुद्ध आम ‌‌‌औषधि(MDA) सेवन वारे

दस्तावेज: 

भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यलय, विराटनगरको सुचना

दस्तावेज: 

भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यलय, विरातनगरको सुचना

दस्तावेज: 

सडक कालोपत्रे, ड्रेन र कम्पाउन्ड निर्माण गर्ने सम्बन्धी शिलबन्धि बाेलपत्र र दरभाउ पत्र आव्हान को सुचना

दस्तावेज: 

निशुल्क जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना

जै घाँसको वीउ वितरण सम्बन्धमा !!!

सुचना!!! सुचना!!! सुचना!!! (आ.ब. २०७५।७६ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार दोस्रो चौमासिक लक्ष्य वमोजिम ५०% अनुदानमा गहुँको विउ वितरण)

दस्तावेज: 

जै घाँस वीउ वितरणको कार्य आजबाट समाप्त भएको

जै घाँस वीउ वितरणको सूचना

दस्तावेज: 

अाशयपत्र पेश गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages