FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दररेट पेश गर्ने वारेको सूचना

७६/७७ 05/06/2020 - 16:08 PDF icon dar-rate.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 05/03/2020 - 12:07

वोलपत्र आव्हान

७६/७७ 05/03/2020 - 12:05

आ.व. २०७६।०७७ को लागि बालुवा र माटो( भरौट र बलौटे) प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 10/18/2019 - 12:18 PDF icon बोलपत्र २०७६।२०७७.pdf

आ. व. २०७६।२०७७ को लागि कबाडी मालसामानमा लाग्ने कर संकलन गर्ने ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 08/21/2019 - 15:25 PDF icon kawadi-bolptra.pdf

बोलउत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्र

७५/७६ 07/03/2019 - 19:31

सवारी साधनहरुवाट सडक मर्मत शुल्क संकलन सम्बन्धि बोल पत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 06/27/2019 - 11:49

सडक मर्मत, कल्भर्ट र खोला ब्यवस्थापन गर्ने कार्यको सम्बन्धि शिलबन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 04/23/2019 - 11:14 PDF icon shilbandhi.pdf

बोलपत्र आव्हान

७५/७६ 04/12/2019 - 13:06 PDF icon bid.pdf

सडक कालोपत्रे, ड्रेन निर्माण र ग्राभेन गर्ने कार्य सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउ आव्हानको सूचना

७५/७६ 02/26/2019 - 12:25 PDF icon tender.pdf

Pages