FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७७।७८ को लागि कवडी मालसमान बिक्रि वितरण तथा उपयोग कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 07/17/2020 - 11:38 PDF icon २.pdf

हाटबजार शुल्कको लागि

७६/७७ 06/30/2020 - 10:06 PDF icon hatbazar.pdf

शिलबन्दी दरभउपत्र को सूचना

७६/७७ 06/16/2020 - 14:37

आ.व. २०७७।०७८ को लागि सडक उपयोग सेवा शुल्क(दैनिक) र उद्योग वाट निस्कने कवाडीजन्य मालसमानमा लाग्ने कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि शिलबन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 06/08/2020 - 12:03 PDF icon 3.pdf

दररेट पेश गर्ने वारेको सूचना

७६/७७ 05/06/2020 - 16:08 PDF icon dar-rate.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 05/03/2020 - 12:07

वोलपत्र आव्हान

७६/७७ 05/03/2020 - 12:05

आ.व. २०७६।०७७ को लागि बालुवा र माटो( भरौट र बलौटे) प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 10/18/2019 - 12:18 PDF icon बोलपत्र २०७६।२०७७.pdf

आ. व. २०७६।२०७७ को लागि कबाडी मालसामानमा लाग्ने कर संकलन गर्ने ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 08/21/2019 - 15:25 PDF icon kawadi-bolptra.pdf

बोलउत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्र

७५/७६ 07/03/2019 - 19:31

Pages