कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री विनोद कुमार न्यौपाने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८५२०२६९३४
मनोज कुमार ठाकुर इन्जिनियर ९८४७८५२११५
चन्द्र नारायण चौधरी इन्जिनियर ९८५२०२७५५१
सुरप्रसाद दंगाल लेखा अधिकृत ९८४२०९१३०३
हेमराज लुईटेल ना.सु ९८४२०५००२६
विनोद के.सी. ना.सु ९८५२०२७४५४
चन्द्रकला खनाल ना.सु ९८४२५५३३१३
पूर्ण प्रसाद घिमिरे ना.सु ९८५२०३३८७७
घनश्याम रेग्मी ना.सु ९८५२०५२४०५
भरत घिमिरे ना.सु ९८५२०२७०४७
सिताराम उपाध्याय ना.सु ९८५२०७३७८७
चन्द्र नारायण चौधरी सव इन्जिनियर ९८५२०३१८३६
प्रविना ढकाल खरिदार ९८४२४१११२१
मन्दिरा रिमाल खरिदार ९८४२३६४७३१
होम कर्ण कार्की सूचना अधिकारी योजना शाखा buddhigangamun@gmail.com 9842494940
लक्ष्मी खतिवडा कम्प्युटर अपरेटर ९८५२०३६३०६
दिलीप सरदार सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.buddhigangamun@gmail.com;buddhigangamun@gmail.com 9841448246