सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सडक कालोपत्रे, ड्रेन र कम्पाउन्ड निर्माण गर्ने सम्बन्धी शिलबन्धि बाेलपत्र र दरभाउ पत्र आव्हान को सुचना

दस्तावेज: 

REQUEST FOR PROPOSAL(REP) DOCUMENT-Preparation of Integrated Urban Development Plan (IUDP) of Budhiganga Rural Muncipality

आ.ब. २०७५।२०७६ को लागी बालुवा र माटो (भरौट र बालुवाको) बिक्री कर संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना!!!

ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

बुढी गंगा गाउपालीका भवनको माथिल्लो तलामा सभाहल निर्माण सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

बुढी गंगा गाउपालीका भवनको माथिल्लो तलामा सभाहल निर्माण सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

(प्रकाशित मितिः २०७५।०७।१३)