FAQs Complain Problems

वार्ड न‌ं.- २, टंकिसिनवारी

Population: 
७०११
Ward Contact Number: 
9862202420

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य
वडा न‌ं. २ सदस्य
वडा न‌ं. २ सदस्य
वडा न‌ं. २ सदस्य
वडा न‌ं. २ सदस्य