FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अनलाईन विड सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 03/10/2021 - 15:07 PDF icon 20771126-02.pdf

शिलबन्दी दरभउपत्र आड्वानको सूचना

७७/७८ 01/28/2021 - 12:19

आ.व. २०७७।७८ को लागि कवाडी मालसमान बिक्रि वितरण तथा उपयोग कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना

७७/७८ 10/08/2020 - 15:42 PDF icon E-GP-2077-06-21.pdf

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 10/05/2020 - 11:46 PDF icon samagri-kharid-health.pdf

Quotation माग सम्बन्धमा

७७/७८ 09/06/2020 - 16:23 PDF icon today.pdf, PDF icon TERMS OF REFERENCE DIGI.pdf

प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी गर्न आयोजना / कार्यक्रमहरु प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना

७७/७८ 08/27/2020 - 13:35

आ.व. २०७७।७८ को लागि कवडी मालसमान बिक्रि वितरण तथा उपयोग कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 07/17/2020 - 11:38 PDF icon २.pdf

हाटबजार शुल्कको लागि

७६/७७ 06/30/2020 - 10:06 PDF icon hatbazar.pdf

शिलबन्दी दरभउपत्र को सूचना

७६/७७ 06/16/2020 - 14:37

आ.व. २०७७।०७८ को लागि सडक उपयोग सेवा शुल्क(दैनिक) र उद्योग वाट निस्कने कवाडीजन्य मालसमानमा लाग्ने कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि शिलबन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 06/08/2020 - 12:03 PDF icon 3.pdf

Pages