FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Notice for Update of Price Bid Opening

८०/८१ 06/05/2024 - 11:31 PDF icon tender-bid-2081-02-22.pdf

सूचना प्रकाशन गरिएको - फारम २

८०/८१ 05/05/2024 - 11:51 PDF icon KAWADI-FORM-2-2081-01-23.pdf

सूचना प्रकाशित गरिएको - फारम १

८०/८१ 05/05/2024 - 11:50 PDF icon KAWADI-FORM-1-2081-01-23.pdf

Invitation for online Bids

८०/८१ 04/28/2024 - 12:51

बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 04/16/2024 - 11:11

दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 03/21/2024 - 14:42

Invitation for Online Bids

८०/८१ 03/12/2024 - 11:43 PDF icon tender-2080-11-29.pdf

गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि ट्याक्टर भाडामा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 03/03/2024 - 11:38

Invitation for Online Bid

८०/८१ 02/28/2024 - 14:04

Invitation for Online Bid

८०/८१ 02/28/2024 - 14:03

दरभाउ छनौट गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 02/18/2024 - 11:31 PDF icon yojana-2080-11-06.pdf

बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 01/07/2024 - 14:34

दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 01/04/2024 - 11:33

सम्झौता गर्न आउने वारे

८०/८१ 01/01/2024 - 12:45

बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 12/29/2023 - 14:47

बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 12/22/2023 - 11:43

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 12/19/2023 - 13:42

Invitation for sealed quotation

८०/८१ 12/19/2023 - 13:40

कार्यालय सञ्चालन तथा मसलन्द सामान खरिदको लागि शिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 12/17/2023 - 20:26

दरभाउ पत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 12/15/2023 - 12:11

Notice for price Bid opening

८०/८१ 12/12/2023 - 11:29

म्याद थप सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 12/10/2023 - 14:47 PDF icon prawidhik-2080-08-24.pdf

Invitaton for online bids

८०/८१ 12/04/2023 - 10:43 PDF icon prawidhik-2080-08-18.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना संशोधन सम्बन्धमा

८०/८१ 11/23/2023 - 14:54

Invitation for Online Bids

८०/८१ 11/10/2023 - 12:58

औषधी तथा औषधिजन्य सामान खरिदका लागि शिलबन्दि दरभाउपत्रको आव्हान सूचना

८०/८१ 11/10/2023 - 11:25

Invitation for Online Bids

८०/८१ 10/18/2023 - 17:08

बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना

८०/८१ 08/20/2023 - 15:02 PDF icon yojana-2080-05-04.pdf

क्याटलग सपिङबाट एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 07/28/2023 - 11:19

शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना

८०/८१ 07/17/2023 - 15:05 PDF icon yojana-2080-04-01-01.pdf

ल्याब केमिकल र अन्य सामग्री आपुर्तिका लागि पुनः सूचना

७९-८० 07/09/2023 - 13:49 PDF icon swasthya-2080-03-24-3.pdf

सच्याईएको सम्बन्धमा

७३/७४ 07/03/2023 - 14:44

बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना

७९-८० 06/30/2023 - 15:26 PDF icon 2080-03-15.pdf

ट्यक्टर खरिद सम्बन्धि सम्बन्धि सूचना

७९-८० 06/22/2023 - 11:40 PDF icon notice-2080-03-07.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना

७९-८० 06/08/2023 - 15:09 PDF icon yojana-2080-02-25.pdf

सूचनाः शिलबन्दि दरभाव पेश गर्ने सम्बन्धमा

७९-८० 06/01/2023 - 12:56

जडिबुटी विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७९-८० 05/17/2023 - 11:06 PDF icon prasasan-2080-02-03.pdf

बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 05/10/2023 - 15:51

सच्याईएको सम्बन्धमा

७९-८० 05/10/2023 - 15:50

बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना

७९-८० 05/09/2023 - 19:06 PDF icon yojan-2080-01-25.pdf

Invitation for Online Bids

७९-८० 04/02/2023 - 11:24

सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ जडान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

७९-८० 03/27/2023 - 12:39

Invitation Online Bids

७९-८० 01/24/2023 - 13:25 PDF icon yojana-2079-10-10.pdf

Invitation for Online Bid

७९-८० 12/29/2022 - 12:43

बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 12/26/2022 - 11:55

Notice for Price Bidding

७९-८० 12/11/2022 - 11:09

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७९-८० 11/30/2022 - 15:35

Invitation for Online Bid

७९-८० 09/27/2022 - 15:38

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

७९-८० 09/07/2022 - 16:00

शिलवन्दि दरभाउ पत्रको सुचना

७९-८० 08/02/2022 - 15:54

Pages