FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधू आपुर्ति सम्बन्धि सूचनाको म्याद थप गरिएको समबन्धमा

७८/७९ 12/15/2021 - 12:23

Invitation for Online Bids

७९-८० 12/13/2021 - 12:58

औषधी आपुर्ति सम्बन्धि सूचना

७९-८० 11/21/2021 - 12:03

बालुवा र माटो ( भरौट र बलौट ) संकलन तथा विक्री शुल्कको ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र फारम - ३

७७/७८ 06/25/2021 - 14:30 PDF icon 12.pdf

स्थानिय सडक पुर्वाधार सेवा शुल्क संकरलन (दैनिक) सम्बन्धी दरभाउ पत्र फारम - २

७७/७८ 06/04/2021 - 16:41 PDF icon 2.pdf

कबाडी मालसमान बिक्रि वितरण तथा उपयोग कर संकलन ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र फारम १

७७/७८ 06/04/2021 - 16:39 PDF icon form1.pdf

दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 05/16/2021 - 20:57

दरभाउपत्र खरिद र दर्ता गर्ने समय अवधि थप सम्बन्धमा

७७/७८ 05/06/2021 - 16:41

बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 05/06/2021 - 16:41

ग्राभेल खरिद गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 04/25/2021 - 12:12

Pages