FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्वास्थ्य उपकरण खरिदको सूचना

७९-८० 06/21/2022 - 17:08 PDF icon med-2079-03-06.pdf

सच्याएको सम्बन्धमा

७८/७९ 06/13/2022 - 15:38 PDF icon yojana-2079-02-30.pdf

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७८/७९ 06/06/2022 - 15:53 PDF icon ebid-02.pdf

दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 05/30/2022 - 15:28 PDF icon p8.pdf

गोप्य शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७८/७९ 04/18/2022 - 15:08

औषधू आपुर्ति सम्बन्धि सूचनाको म्याद थप गरिएको समबन्धमा

७८/७९ 12/15/2021 - 12:23

Invitation for Online Bids

७९-८० 12/13/2021 - 12:58

औषधी आपुर्ति सम्बन्धि सूचना

७९-८० 11/21/2021 - 12:03

बालुवा र माटो ( भरौट र बलौट ) संकलन तथा विक्री शुल्कको ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र फारम - ३

७७/७८ 06/25/2021 - 14:30 PDF icon 12.pdf

स्थानिय सडक पुर्वाधार सेवा शुल्क संकरलन (दैनिक) सम्बन्धी दरभाउ पत्र फारम - २

७७/७८ 06/04/2021 - 16:41 PDF icon 2.pdf

Pages