FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भुक्तानीको समय सिमा सम्बन्धमा
Notice for Update of Price Bid Opening
च्यापकटर मेसिन वितरणको लागि कृषक तथा फार्म छनौट सम्बन्धमा
पशुपन्छी खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा
नगर प्रहरी पदका लागि आवश्यक कागजातहरु र थप जानकारी तथा दरखास्त फारम
करार सेवा लिने सम्बन्धि सूचना
करार सेवा लिने सम्बन्धि सूचना
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धमा
सूचना
सूचना
सूचना प्रकाशन गरिएको - फारम २
सूचना प्रकाशित गरिएको - फारम १
Invitation for online Bids
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
सूचना - सहकारी
विपन्न विद्यार्थिका लागि लोकसेवा तयारि कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना
सूचना - तालिम सम्बन्धि
श्री जिल्ला वन पैदावार आपुर्ति समिति मोरङको सूचना
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
सेवा विस्तार सम्बन्धमा
सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा
सूचना
निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धमा
दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
सूचना
फार्मेसी सहायक आवश्यक्ता सम्बन्धि सूचना
Invitation for Online Bids
गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि ट्याक्टर भाडामा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना
Invitation for Online Bid
Invitation for Online Bid
वर्षे घाँसको विउ वितरण सम्बन्धि सूचना
गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि ट्याक्टर भाडामा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना
वार्षिक परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा
छात्रवृत्तीका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
दरभाउ छनौट गर्ने आशयको सूचना
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
सूचना
ओल (कन्दमुल) को विउ विजन वितरण गर्ने स्बन्धि सूचना
कृषी औजार सामाग्रि वितरण सम्बन्धि सूचना
स्यालो ट्युवेल तथा मोटर जडान सम्बन्धि सूचना
सूचना - धान उत्पादन प्रवर्धन
सूचना
सहकारि संस्थाका सञ्चालक समितिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा
सीप परीक्षणको आवेदन आव्हान सम्बन्धि सूचना
सूचना
सूचना -स्थगन भएको सम्बन्धमा
सूचना
सूचना

Pages