FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

तालिम आवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना
शिलबन्दी दरभउपत्र आड्वानको सूचना
सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
त्रेमासिक विवरण समबन्धमा
वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमिलाइ राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारका लागि आवेदन दिने सूचना
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्वन्धमा
तालिम सम्बन्धमा
सार्वजनिक विदाको सूचना
सार्वजनिक विदाको सूचना
सार्वजनिक विदाको सूचना
सूचना
विवरण उपलब्ध गराउने वारे
सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा
निवन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धमा
सार्वजनिक सूचना
सार्वजनिक सूचना
सार्वजनिक सूचना
सार्वजनिक सुनवाईको सूचना
उद्यम विकाश सहज कर्ता (EDF) करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
सूचना
कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
सुचना
अनलाईन विड सम्बन्धि सूचना
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
सूचना
समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता पदका लागि परीक्षाको सूचना
५ बेडको कोभिड अस्पतालका लागि करार कर्मचारीको अन्तर्वाताको सूचना
सार्वजनिक सूचना
अत्यन्त जरुरी सूचना
लेखा परिक्षणको लागि आवेदन दिने सुचना
आ.व. २०७७।७८ को लागि कवाडी मालसमान बिक्रि वितरण तथा उपयोग कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना
सार्वजनिक सूचना
सूचना
सुचना
औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
नतिजा प्रकाशन गरिएको
सार्वजनिक सूचना
सार्वजनिक सूचना
करारमा कार्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धि सूचना
बिद्यालय सञ्चानलन नगर्ने सम्बन्धमा
प्राविधिक सहायकको परीक्षा सम्बन्धी सूचना
विवरण उपलब्ध गराउने वारे
सूचना
समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना
प्रबिधिक सहायकको परीक्षा सम्बन्धी सूचना
परिपत्र
सार्वजनिक सूचना
राहत पाउनेहरुको नावावलि

Pages