FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राहत पाउनेहरुको नावावलि
स्थानिय विदा सम्बन्धमा
जानकारी सम्बन्धमा
Quotation माग सम्बन्धमा
क्वारेन्टाईनमा वस्ने मानिसहरुको विवरण
सार्वजनिक सूचना
सार्वजनिक सूचना
प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी गर्न आयोजना / कार्यक्रमहरु प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना
खण्डन गरिएको
सूचना प्रकाशन गरिएको
बुढीगंगा गाउँपालिकाबाट जारी सूचना
प्रविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना
सूचना
आ.व. २०७७।७८ को लागि कवडी मालसमान बिक्रि वितरण तथा उपयोग कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
जानकारी सम्बन्धमा
सूचना
हाटबजार शुल्कको लागि
बिउ बोका सम्बन्धमा
कर चुक्ता गर्नु पर्ने सम्बन्धमा
सार्वजनिक बिदाको सूचना
शिलबन्दी दरभउपत्र को सूचना
भकारो सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषक अनुदान प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धि सूचना
व्यवसाय कर बुझाउने सम्बन्धमा
प्रकृतिक श्रोत बिक्रि वितरण तथा उपयोग कर संकलन गर्नका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना
नतिजा प्रकाशन गरिएको
सूचना प्रकाशन गरिएको
आ.व. २०७७।०७८ को लागि सडक उपयोग सेवा शुल्क(दैनिक) र उद्योग वाट निस्कने कवाडीजन्य मालसमानमा लाग्ने कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि शिलबन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
योजना संकलन सम्बन्धमा
बोयार जातको बिउ बोका वितरण सम्बन्धमा
शाखा खोल्ने सम्बन्धमा
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा
लेखापरिक्षक नियुक्तिका लागि सूची पठाइएको सम्बन्धमा
दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सूचना
शाखा खोल्ने सम्बन्धमा
प्रथम पटक प्रस्तावना प्रकाशित मिति २०७७।०१।२६
दररेट पेश गर्ने वारेको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
वोलपत्र आव्हान
संगठन र संस्थाहरुवाट देहाय अनुसार बुढीगंगा गाउँपालिका लाई राहत कोषमा प्राप्त भएको र गा.पा. वाट खरिद भएको तथा खर्च र मौज्दातको सार्वजनिकरण
नयाँ वर्ष २०७७ को शुभकामना
हालसम्म प्राप्त राहतको विवरण
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहाय र विपन्नहरुलाई राहत सुविधा प्रदान गर्न विपन्न परिवारको नावावली
खाद्यवस्तुको दररेट सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा
सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा
आ.व. २०७६।०७७ मा सामाजिक शखाबाट संझौता गरी कार्यन्वयनका लागि वडामा पठाइएका कार्यक्रमहरुको विवरण
भ्याक्सिनेटर नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
सार्वजनिक सूचना
कृषि सामाग्रिहरु अनुदानमा बितरण सम्बन्धमा

Pages