FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र आव्हानको सूचना
बोलपत्र आव्हानको सूचना
दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना
सर्वजनिक विदा र शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा
सेवाप्रवाह बन्दहुने सम्बन्धी सूचना
धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
मनोनयन दर्ताको रिपोर्ट
११ र १२ गते सेवा बन्द रहने सम्बन्धी सूचना
गोप्य शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना
वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका युवाहरुले आफ्नो विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा
व्यवसाय करमा लाग्ने जरिवाना छुट गरिएको सम्बन्धमा
विदा सम्बन्धमा
सुचना सुचना सुचना
अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको
लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे
नि:शुल्क तथा न्युनतम मुल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना
गाउँसभा अधिवेशनमा उपस्थित हुने वारे ।
नावावली प्रकाशन गरिएको वारे ।
भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित वसोवासीले निवेदन दिने ७ दिने सूचना
परीक्षा मिति कायम गरिएको सम्बन्धमा
कक्षा ८ को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धमा
खोप समबन्धमा
सूचना
सूचना
बोलपत्र क्षनोट गर्ने आशयको सूचना
सेवा प्रवाह स्थगित सम्बन्धि सूचना
बोलपत्र क्षनौट गर्ने आशयको सूचना
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको (LISA) नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।
निर्ण कार्यन्वयन सम्बन्धमा
सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
प्रेश बिज्ञाप्ति
निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना
औषधू आपुर्ति सम्बन्धि सूचनाको म्याद थप गरिएको समबन्धमा
Invitation for Online Bids
सूचना सूचना सूचना
वोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान
सूचना! सूचना!! सूचना!!
औषधी आपुर्ति सम्बन्धि सूचना
लेख परिक्षणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना
बाढी प्रभवित क्षेत्रमा माहामारी रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा
कार्यपालिका वैठक सम्बन्धमा
विशेष गाउँसभामा उपस्थित सम्बन्धमा
सूचना
Invitation for Online Bids
भेरोसेल खोप लागाउने सम्बन्धमा
खोप सम्बन्धमा
विद्यालय सञ्चालन सम्वन्धमा
खोप सम्बन्धमा

Pages