FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यक्रममा उपस्थित भईदिने वारे
सूचना - जुट खेती सम्बन्धमा
सूचना - सहकारी लेख सम्बन्धि
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृत सम्बन्धमा
सूचना
भ्याक्सिन समबन्धमा
सूचना
सूचना - तालिम सम्बन्धि
सूचना ‍- तालिम सम्बन्धि
सूचना - घटना दर्ता सम्बन्धमा
अनुरोध
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
Invitation for Online Bids
सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ जडान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
७ दिने हकदाबी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा
सूचना - अर्गानिक खेती
सूचना -धान उत्पादन प्रवर्द्धन
सूचना - तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धमा
लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
सूचना
सूचना - छात्रवृत्ति सम्बन्धि
सूचना - तालिम सम्बन्धि
पि.पि.आर. खोप सम्बन्धमा
लोकसेवा तयारी कक्षा संचानलन सम्बन्धमा
सूचना - वर्षे घाँसको बिउ वितरण
सूचना - शिक्षा
सूचना - रोजगार कार्यक्रममा सहभागिहुने
सूचना - सार्वजनिक विदा
सूचना
सूचना
वेरोजगार नागरिकहरुले नाम दर्ता गर्ने वारेको सूचना
सूचना - लोकसेवा तयारी कक्षा
रोजगार सहायक पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धमा
रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको वारे
सूचना
अनुमति दिईएको सम्बन्धमा
सुचना
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बजेट किताब २०७९-८०
Invitation for Online Bid
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
सूचना
Notice for Price Bidding
सेवाप्रवाह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
सूचना
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना
सूचना

Pages