FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नविकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना
नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
नागरिक्ता सम्बन्धमा
लम्पी स्कीन रोग (LSD) विरुद्ध खोप संचालन सम्बन्धमा
ट्यक्टर खरिद सम्बन्धि सम्बन्धि सूचना
औषधी केमिकल तथा अन्य सामग्री आपुर्ति सम्बन्धि सूचना
तह वृद्धिका लागि आवेदन दिने सूचना
सूचना - अपाङ्ग परिचय पत्र
तालिममा (प्लम्विङ्ग) सहभागि हुनको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना
तालिममा सहभागि हुनको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना
शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना
रसायनिक मल बिक्री वितरण सम्बन्धमा
सूझाव सम्बन्धमा
जस्तापाताको माग सम्बन्धमा
सूचनाः शिलबन्दि दरभाव पेश गर्ने सम्बन्धमा
दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना
विज्ञापनको म्याद थप सम्बन्धमा
सूचना - IEE प्रतिवेदन सम्बन्धि
धानक विउ वितरण गरिने सम्बन्धमा
कृषि खेतीको लागि सामाग्री वितरण गरिने सूचना
फलफूल विरुवा वितरण गरिने सूचना
जडिबुटी विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना
सूचना - सिविर सम्बन्धि
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र वितरण कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धमा
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
सच्याईएको सम्बन्धमा
समय थप सम्बन्धमा
बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना
शिक्षक आवश्यक्ता
जानकारी सम्बन्धमा
सार्वजनिक सेवा सुचारू रहने सम्बन्धमा
कार्यक्रममा उपस्थित भईदिने वारे
सूचना - जुट खेती सम्बन्धमा
सूचना - सहकारी लेख सम्बन्धि
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृत सम्बन्धमा
सूचना
भ्याक्सिन समबन्धमा
सूचना
सूचना - तालिम सम्बन्धि
सूचना ‍- तालिम सम्बन्धि
सूचना - घटना दर्ता सम्बन्धमा
अनुरोध
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
Invitation for Online Bids
सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ जडान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
७ दिने हकदाबी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा
सूचना - अर्गानिक खेती

Pages