FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

औषधू आपुर्ति सम्बन्धि सूचनाको म्याद थप गरिएको समबन्धमा
Invitation for Online Bids
सूचना सूचना सूचना
वोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान
सूचना! सूचना!! सूचना!!
औषधी आपुर्ति सम्बन्धि सूचना
लेख परिक्षणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना
बाढी प्रभवित क्षेत्रमा माहामारी रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा
कार्यपालिका वैठक सम्बन्धमा
विशेष गाउँसभामा उपस्थित सम्बन्धमा
सूचना
Invitation for Online Bids
भेरोसेल खोप लागाउने सम्बन्धमा
खोप सम्बन्धमा
विद्यालय सञ्चालन सम्वन्धमा
खोप सम्बन्धमा
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. १ विराटनगर, सूचीकरण सम्बन्धि सूचना
सुचिकृतको लागि सूचना जारी गरिएको
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
वस्तुगत परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा
परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धमा
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
संशोधन सम्बन्धमा
सूचना ! सूचना!! सूचना!!!
संशोधन सम्बन्धमा
दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८।०३।२० गते)
भुक्तानीको समय सीमा सम्बन्धमा
बालुवा र माटो ( भरौट र बलौट ) संकलन तथा विक्री शुल्कको ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र फारम - ३
गाउँ सभा अधिवेशनमा सहभागि हुने सम्बन्धमा
दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
कोटेशन उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
सच्याईएको सम्बन्धमा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
खोप स्थगित सम्बन्धि सूचना
कोभिड १९ रोग बिरुद्धको भेरोसेल पहिलो डोज लगाउने सम्बन्धि सूचना
स्थानिय सडक पुर्वाधार सेवा शुल्क संकरलन (दैनिक) सम्बन्धी दरभाउ पत्र फारम - २
दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
सूचना ! सूचना!! सूचना!!!
जानकारी सम्बन्धमा
अत्यआवश्यक शेवा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
दरभाउपत्र खरिद र दर्ता गर्ने समय अवधि थप सम्बन्धमा
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
सूचना
सार्वजनिक सूचना
कोटेशन उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
सूचना
सार्वजनिक सूचना
परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धमा

Pages