FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वस्तुगत परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा
परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धमा
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
संशोधन सम्बन्धमा
सूचना ! सूचना!! सूचना!!!
संशोधन सम्बन्धमा
दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८।०३।२० गते)
भुक्तानीको समय सीमा सम्बन्धमा
बालुवा र माटो ( भरौट र बलौट ) संकलन तथा विक्री शुल्कको ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र फारम - ३
गाउँ सभा अधिवेशनमा सहभागि हुने सम्बन्धमा
दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
कोटेशन उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
सच्याईएको सम्बन्धमा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
खोप स्थगित सम्बन्धि सूचना
कोभिड १९ रोग बिरुद्धको भेरोसेल पहिलो डोज लगाउने सम्बन्धि सूचना
स्थानिय सडक पुर्वाधार सेवा शुल्क संकरलन (दैनिक) सम्बन्धी दरभाउ पत्र फारम - २
दरभाउपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
सूचना ! सूचना!! सूचना!!!
जानकारी सम्बन्धमा
अत्यआवश्यक शेवा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
दरभाउपत्र खरिद र दर्ता गर्ने समय अवधि थप सम्बन्धमा
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
सूचना
सार्वजनिक सूचना
कोटेशन उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
सूचना
सार्वजनिक सूचना
परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धमा
सार्वजनिक सूचना
धानको विउ सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना
ग्राभेल खरिद गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
सार्वजनिक सूचना
सार्वजनिक सूचना
सूचना
Invitation for Online Bids
सार्वजनिक सूचना
सूचना
सूचना ! सूचना!! सूचना!!!
सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा
अनलाईन विड सम्बन्धि सूचना
सार्वजनिक सूचना
विद्यालयमा गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा
कक्षा ८ को आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा
सहकारी व्यावस्थापान सम्बन्धी तालिमको सूचना
ब्युटिसियन तालिम सम्बन्धी सूचना
सूचना
वंगुर साना व्यवसायिक (पकेट) विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान साम्बन्धी सूचना
चैते धान खेती विस्तार विस्तार कार्यक्रमको सूचना

Pages