FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना
सच्याईएको सम्बन्धमा
क्षात्रवृति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा
वार्षिक विकास योजना- किताब - २०८०-८१
बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना
सच्याईएको सम्बन्धमा
खोप अभियान सम्बन्धमा
सुचना
सम्पति विवरण सम्बन्धमा
बुढीगंगा गाउँपालिकाको प्रतीक चिन्ह (लोगो) बनाउने सम्बन्धि सूचना
आ.व. २०७९।८० को आन्तरिक राजश्व संकलन भएको विवरण
नितिजा प्रकासन सम्बन्धमा
आँखा पाक्ने रोग सम्बन्धमा
ओषधी उपचार वापत खर्च निविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना
क्याटलग सपिङबाट एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना
Technical Specification of Ambulance
सूचना
सूचना-घरनक्सा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धमा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिहरुले आफ्नो विवरण नविकरण गर्ने वारे अत्यन्त जरुरी सूचना
शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना
सूचना
अस्पताल परिसरमा क्यान्टिन सञ्चालन सम्बन्धमा
विशेषज्ञ सेवा आवश्यक्ता सम्बन्धि सूचना
औषधि आपुर्तिकर्ता छनौट गरिएको सम्बन्धि सूचना
ल्याब केमिकल र अन्य सामग्री आपुर्तिका लागि पुनः सूचना
सुचना
सच्याईएको सम्बन्धमा
सामाजिक भत्ता वितरण सम्बन्धमा
योजना सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा
नविकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना
नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
नागरिक्ता सम्बन्धमा
लम्पी स्कीन रोग (LSD) विरुद्ध खोप संचालन सम्बन्धमा
ट्यक्टर खरिद सम्बन्धि सम्बन्धि सूचना
औषधी केमिकल तथा अन्य सामग्री आपुर्ति सम्बन्धि सूचना
तह वृद्धिका लागि आवेदन दिने सूचना
सूचना - अपाङ्ग परिचय पत्र
तालिममा (प्लम्विङ्ग) सहभागि हुनको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना
तालिममा सहभागि हुनको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना
शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना
रसायनिक मल बिक्री वितरण सम्बन्धमा
सूझाव सम्बन्धमा
जस्तापाताको माग सम्बन्धमा
सूचनाः शिलबन्दि दरभाव पेश गर्ने सम्बन्धमा
दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना
विज्ञापनको म्याद थप सम्बन्धमा
सूचना - IEE प्रतिवेदन सम्बन्धि
धानक विउ वितरण गरिने सम्बन्धमा

Pages