FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूझाव सम्बन्धमा
जस्तापाताको माग सम्बन्धमा
सूचनाः शिलबन्दि दरभाव पेश गर्ने सम्बन्धमा
दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना
विज्ञापनको म्याद थप सम्बन्धमा
सूचना - IEE प्रतिवेदन सम्बन्धि
धानक विउ वितरण गरिने सम्बन्धमा
कृषि खेतीको लागि सामाग्री वितरण गरिने सूचना
फलफूल विरुवा वितरण गरिने सूचना
जडिबुटी विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना
सूचना - सिविर सम्बन्धि
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र वितरण कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धमा
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
सच्याईएको सम्बन्धमा
समय थप सम्बन्धमा
बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना
शिक्षक आवश्यक्ता
जानकारी सम्बन्धमा
सार्वजनिक सेवा सुचारू रहने सम्बन्धमा
कार्यक्रममा उपस्थित भईदिने वारे
सूचना - जुट खेती सम्बन्धमा
सूचना - सहकारी लेख सम्बन्धि
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृत सम्बन्धमा
सूचना
भ्याक्सिन समबन्धमा
सूचना
सूचना - तालिम सम्बन्धि
सूचना ‍- तालिम सम्बन्धि
सूचना - घटना दर्ता सम्बन्धमा
अनुरोध
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना
Invitation for Online Bids
सिंचाईको लागि मोटर बोरिङ जडान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
७ दिने हकदाबी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा
सूचना - अर्गानिक खेती
सूचना -धान उत्पादन प्रवर्द्धन
सूचना - तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धमा
लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
सूचना
सूचना - छात्रवृत्ति सम्बन्धि
सूचना - तालिम सम्बन्धि
पि.पि.आर. खोप सम्बन्धमा
लोकसेवा तयारी कक्षा संचानलन सम्बन्धमा
सूचना - वर्षे घाँसको बिउ वितरण
सूचना - शिक्षा
सूचना - रोजगार कार्यक्रममा सहभागिहुने
सूचना - सार्वजनिक विदा
सूचना

Pages