FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Invitation for sealed quotation
कार्यालय सञ्चालन तथा मसलन्द सामान खरिदको लागि शिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
दरभाउ पत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना
सूचना - खोपकर्ता सम्बन्धमा
सूचना
Notice for price Bid opening
म्याद थप सम्बन्धि सूचना
सूचना
सूचना
Invitaton for online bids
लोक सेवा आयोगको निशुल्क कक्षा सम्बन्धि सूचना
करारमा सेवा लिने सम्बन्धि सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना संशोधन सम्बन्धमा
Invitation for Online Bids
औषधी तथा औषधिजन्य सामान खरिदका लागि शिलबन्दि दरभाउपत्रको आव्हान सूचना
परीक्षक छनौट सम्बन्धि सूचना
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना
त्रेमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
सूचना
Invitation for Online Bids
नगर प्रहरी र ईलेक्ट्रीसियनको म्याद थप सम्बन्धमा
स्थानीय सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा
घर नक्शा अभिलेखिकरण छुटको म्याद थप सम्बन्धमा
सूचनाः सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धमा
सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा
Power Chain Saw - सम्बन्धमा
करार सेवा लिने सम्बन्धमा
विज्ञापन प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण गर्ने सम्बन्धमा
सूचना
सूचना
पि.पि.आर खोप सम्बन्धमा
निःशुल्क अध्ययनको अवसर सम्बन्धमा
म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा
लेखा परिक्षणको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा
बुढीगंगा गाउँपालिकाको प्रतिक चिन्ह (लोगो) सम्बन्धि सूचना
सूचना
सच्याईएको सम्बन्धमा
क्षात्रवृति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा
वार्षिक विकास योजना- किताब - २०८०-८१
बोलपत्र पेश गर्ने आव्हानको सूचना
सच्याईएको सम्बन्धमा
खोप अभियान सम्बन्धमा
सुचना
सम्पति विवरण सम्बन्धमा
बुढीगंगा गाउँपालिकाको प्रतीक चिन्ह (लोगो) बनाउने सम्बन्धि सूचना
आ.व. २०७९।८० को आन्तरिक राजश्व संकलन भएको विवरण

Pages