FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धि बुढीगंगा गाउँपालिकाको सार्वजनिक सूचना
प्रथम पटक प्रकासित सूचना
म्याद गप गरिएको बारे
दरभाउपत्र स्वीकृत नर्ने आशयको सूचना
प्रकाशित सूचनामा संशोधन गरिएको बारे
दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना
कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा संचालन सम्बन्धमा ।
फाईलेरिया(हत्तिपाईले) रोग बिरुद्ध आम ‌‌‌औषधि(MDA) सेवन वारे
भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यलय, विराटनगरको सुचना
भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यलय, विरातनगरको सुचना
सडक कालोपत्रे, ड्रेन र कम्पाउन्ड निर्माण गर्ने सम्बन्धी शिलबन्धि बाेलपत्र र दरभाउ पत्र आव्हान को सुचना
निशुल्क जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना
जै घाँसको वीउ वितरण सम्बन्धमा !!!
सुचना!!! सुचना!!! सुचना!!! (आ.ब. २०७५।७६ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार दोस्रो चौमासिक लक्ष्य वमोजिम ५०% अनुदानमा गहुँको विउ वितरण)
जै घाँस वीउ वितरणको कार्य आजबाट समाप्त भएको
जै घाँस वीउ वितरणको सूचना
अाशयपत्र पेश गरिएको सम्बन्धमा
बृहत।एकीकृत शहरी विकास योजना तर्जुमाका लागि आशयपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना
विधालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा
हलुका सवारी साधन जिप खरिदको लागि क्याटलग उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना
हलुका सवारी चालक सेवा करारमा लिने सम्वन्धित अन्तर्वाताको सूचना
करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना
कर दस्तुर छुट सम्बन्धी सूचना
विज्ञप्ति
मोरङ र सुनसरीका सम्पुर्ण स्थानीय तह (वडा कार्यलय समेत)मा १ दिन शोक मनाउने बारे सूचना प्रकाशन गरिएको
हाटबजार ठेक्का लगाउने बारे सार्वजानिक सुचना
बुढि गंगा गाउपालिकाको दोस्रो गरिमामय गाउँ सभा
शिक्षकहरूको तेश्रो चौमासिक तलब निकासा सम्बन्धमा
बैठक सम्बन्धमा !!!
विश्व अौलो दिवस २०१८
एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम,श्री प्रभात कृषक समूह
सबै वडा कार्यालयहरु र बुढीगंगा गाउँपालिका विच पत्रचारका लागि Email-Id
करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना
शुभ कामना र निमन्त्रणा

Pages