FAQs Complain Problems

संगठन र संस्थाहरुवाट देहाय अनुसार बुढीगंगा गाउँपालिका लाई राहत कोषमा प्राप्त भएको र गा.पा. वाट खरिद भएको तथा खर्च र मौज्दातको सार्वजनिकरण

सिङ्गो मुलुक कोरोना भाईरस (COVID 19) को कारण गरिएको लकडाउनको अवस्थामा यस गाउँपालिका भित्र रहेका असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहाय र विपन्नहरुलाई राहत सुविधा प्रदान गर्न निम्न अनुसार संगठन र संस्थाहरुवाट देहाय अनुसार बुढीगंगा गाउँपालिका लाई राहत कोषमा प्राप्त भएको र गा.पा. वाट खरिद भएको तथा खर्च र मौज्दातको सार्वजनिकरण

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि