FAQs Complain Problems

वडा नं. १ को नवनिर्मित प्रशासनिक भवन उद्घाटन समारोह कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा पाल्नु भएका मा.डा.शेखर कोईराला

Read More

मिति २०८०-०४-१४ गते आईतवार सम्पन्न बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नं. १ को नवनिर्मित प्रशासनिक भवन उद्घाटन समारोह कार्यक्रम

Read More

सहकारी लेखापालन सम्बन्धि ५ दिवसीय तालिम

Read More

संक्षिप्त परिचय

बुढीगंगा गाउँपालिका मोरङ जिल्लाको दक्षिण पश्चिममा रहेको तीब्रतर आर्थिक सामाजिक विकासमा लागेको एक गाउँपालिका हो । पश्चिमबाट बग्ने बुढी खोलालाई यसको पवित्र नाम "बुढीगंगा" नामबाट यो गाउँपालिकालाई स्थानीय तहको पुनरसंचनाका बखत कायम गरिएको हो ।

साविकमा रहेका टंकीसिनवारी, हात्तिमुढा, सिसवनी बडहरा र डंग्राहा गरी कुल ४ वटा गाउँ विकास समितिहरूलाई एकीकृत गरी बुढीगंगा गाउँपालिका स्थापित भएको हो । 

२६ डिग्री ४५ मिनेट उत्तरी अक्षांस र ८७ डिग्री २७ पूर्वी देशान्तरमा फैलिएर रहेको यो गाउँपालिका कुल ५६.४१ बर्ग किलो मिटरमा फैलिएको छ ।

Pages

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
लेखा अधिकृत, आठौं
सूचना अधिकारी, सातौं
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष्वडा/सदस्य/वडा सचिव,सव-इन्जिनियर,इन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घरको प्रकार र ठाउँ अनुसा
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घरकायम गरी पाउः भन्ने निवेदन  
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  
 • सम्बन्धित जग्गाको लागपुर्जाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  
 • स्थलगत प्रतिवेदन  
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
   
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घरको प्रकार र ठाउँ अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन  
 • निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  
 •  मृतक र निवेदक विचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि 
 • सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  
 • चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्वन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार ।
 • साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा गर्न परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु ।
 • नेपालमा १५ वर्षदेखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी वसेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 • दुवै कान देखिने हालै खिचेको पासपोर्ट र्साईजको फोटो ३ प्रति ।
 • नेपाली भाषा लेख्न र वोल्न जान्ने प्रमाणहरु ।
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 • सर्जमिन मुचुल्का ।
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत,रसम्पतिकर एवं अन्य कर वुझाएको प्रमाण । 
सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्वन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 • असहाय महिलाको लागि श्रीमानको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र वा प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 • बसाई सराईगरि आएको भए सो प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 • हालसालै खिचेको पासपोट र्साईजको ३ प्रति फोटो ।
 • अपाङ्गको हकमा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा प्रमाणित भएको प्रमाणपत्र ।
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निवेदन दस्तुर रु. २५/– र सिफारिश दस्तुर रु. २००/– जम्मा २२५/–
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकताको फोटोकपी
 • एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको फोटोकपी
 • लालपूर्जाको फोटोकपी
 • स्थायी नक्सापासको इजाजत पत्रको फोटोकपी
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- चन्द्र नारायण चौधरी (ईन्जिनियर)
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलय
सेवा शुल्कः- ईन्जिनयर रु. १५०० ओभरसियर रु. १०००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • चारित्रिक प्रमाण पत्र (ईन्जिनियर, ओभरसियर,
 •  आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमेन) को प्रतिलिपि
 • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 • नवीकरणको हकमा सक्कल प्रमाणपत्र
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २१ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- चन्द्र नारायण चौधरी (ईन्जिनियर)
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलय
सेवा शुल्कः- निर्णयबमोजिमको नक्शा-पास दस्तुर र जरिवाना
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • जग्गाको कित्ता नं.देखिएको नापी शाखाबाट प्रमाणित गरेको हालसालैको नापी नक्सा ।
 • कित्ताकाट भएको भए सोको  प्रमाणित फाईल नक्सा
 • कार्यालयको स्वीकृत फरमेट मा तयार भएको कम्प्युटरकृत
 • गरिएकोघरको डिजाइन नक्सा – ३ प्रति
 • तला थपको लागी भए पहिले नक्सा पास भएको घरकोडिजाइन नक्सा र घरनक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको यस न.पा.मा दर्ता
 • गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सापास फाराम राजस्व प्रशासन (कोठा नं.२८) बाट
 • खरिद गर्नु पर्ने
 • गत बर्षसम्म न.पा.लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण,
 • फोटो ४ प्रति
 • व्यावसाय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी (व्यावसायको हकमा)

Pages

जानकारी